Wat is sofrologie

Sofrologie is een zachte dynamische relaxatiemethode die voornamelijk zittend en staand beoefend wordt. Tijdens een SOFRO-sessie leer je je bewust te ontspannen maar daarnaast  activeer je ook verschillende vaardigheden zoals je concentratie, stress- en emotiebeheersing, je toekomst programmeren, je levensstijl aanpassen, goede gewoonten kweken, je geheugen trainen
Tijdens een SOFRO-training brengen we onszelf eerst in een staat van relaxatie waardoor je even de realiteit loslaat. Je voelt jezelf rustiger en krijgt je stress onder controle. Deze specifieke toestand van rustige alertheid maakt je heel erg bewust van wat je beleeft, wat je ervaart, wat je voelt en wat je denkt . Je wordt geconfronteerd met je vaste patronen. Door deze geleidelijk aan te veranderen, verbetert de kwaliteit van je leven.

Alles wat je tijdens je training als positief ervaart, neem je mee naar je dagelijks leven.

Sofrologie is een methode die tegelijk ontspanning en energie tot in de diepte biedt.

Niet te missen!

Voor wie is sofrologie

Sofrologie kan helpen bij stress gebonden klachten zoals:
– hyperventilatie: je gaat ‘over ‘ademen, heel oppervlakkig ademen
– slaapstoornissen: inslaap- en doorslaapproblemen, nachtelijk gepieker
– psychosomatische klachten: maagpijn, prikkelbare darm, onrust
– spanningshoofdpijn, nekpijn, rugpijn
– vermoeidheid, concentratieproblemen
– sommige hartkwalen, zoals hoge bloeddruk

Klachten die te wijten zijn aan psychische of emotionele overbelasting:
– depressie en burn-out
– Twijfels, moeilijk kunnen beslissen,

Als methode voor persoonlijke ontwikkeling wordt sofrologie toegepast op verschillende terreinen

– Om je voor te bereiden op hogere fysieke of geestelijke prestaties zoals sportwedstrijden, examens of zelfs een moeilijk gesprek.
– Om je concentratie te behouden en je geheugen te trainen: op school, bij het geven van presentaties of projecten op lange termijn (langdurige stress).
– Om moeilijke momenten in je leven te overwinnen: Conflicten in je relatie of op het werk, als iemand in je omgeving ziek wordt, als je ouder wordt

Wat levert sofrologie op

Uit de inmiddels vele ervaringen blijkt dat sofrologie training significante voordelen oplevert voor de deelnemers.

 • Vermindert je stresspeil, verhoogt je energiepeil
 • Vergroot de focus en je aandacht
 • Verhoogt je creativiteit, je intuïtie en je emotionele intelligentie
 • Verbetert je omgang met een ‘te’ hoge werkdruk
 • Verbetert je communicatieve vaardigheden
 • Verbetert je zelfbeeld
 • Levert je een positiever beeld van je (werk) omgeving op
 • Vergroot je mogelijkheden rond probleemoplossing.

Sofrologie, iedereen kan het

Hoe vind je die innerlijke stilte, die balans? Via oefeningen voor geest en lichaam. Je werkt aan je ademhaling, concentratie, relaxatie en waarneming – individueel of in groep. De training is aangepast aan jouw psychische en lichamelijke conditie, en kent een geleidelijke opbouw. Dus iedereen kan het.

Sofrologie is een ervaringsgerichte methode. De oefeningen combineren bepaalde yoga- en zenmeditatie-technieken, maar dan in een westerse interpretatie. Ze zijn eenvoudig en veilig, en verlopen via een vaste structuur. Eenmaal je die kent, voer je de oefeningen gemakkelijk thuis uit. Want hoe meer je oefent, hoe beter je resultaat.

Benieuwd hoe we te werk gaan? Schrijf je in voor een cursus

De 8 sleutelbegrippen

Sofrologie is een persoonlijkheidstraining. Ze is bedoeld om jezelf te ontplooien en is voor iedereen aanpasbaar. Ze kan zowel door kinderen, jongeren, studenten, volwassenen, ouderen als verzorgend en onderwijzend personeel of mensen uit de bedrijfswereld, de sport- of de kunstwereld toegepast worden. Kortom iedereen kan voordeel halen uit de sofrologie technieken.
Er zijn drie groepen sofrologen.

 • Klinische sofrologen buigen zich over gezondheidsproblemen.
 • Sociale sofrologen zijn werkzaam in scholen of in de sportwereld.
 • Sofrologen die instaan voor preventie en lessen in stressbeheersing geven.
Een sofroloog heeft een zeer specifieke relatie met zijn cliënt: één van mens tot mens. Hij is in de eerste plaats je gids en moet je volledig zelfstandig leren werken zonder je te beïnvloeden. Jij moet jezelf laten leiden door je eigen ‘fenomenen’ die je beleefde tijdens de sessie. De sofroloog mag je pas ontdekte en nieuwe ervaringen niet interpreteren maar moet ervoor zorgen dat jij je leven zelf op orde brengt.
Sofrologie is geen therapie op zich maar elke gezondheidswerker kan sofrologie als therapie gebruiken in combinatie met zijn eigen behandeltechnieken. Zolang hij de principes en de filosofie maar niet uit het oog verliest.
Om sofrologie te doen, draag je je gewone kledij maar je zorgt wel dat die comfortabel zit. De meeste oefeningen gebeuren in zit maar er worden ook staande technieken gedaan. Voor je training zoek je je eigen plekje om tot rust te komen.
Sofrologie moet je overal in je dagelijks leven en in je natuurlijke omgeving kunnen toepassen. Je hebt er geen speciale hulpmiddelen zoals geurverstuivers, extra verduistering, totale stilte of zachte muziek bij nodig.
Sofrologie is geen psycho-analyse of eender welke vorm van psychotherapie. We analyseren noch het onbewuste noch je gedachten. Sofrologie is een mentale en fysieke training die berust op het verzamelen van positieve ervaringen uit je innerlijke wereld. Ze stimuleert ook het positieve contact met de buitenwereld.
Sofrologie is apolitiek en volgt geen bepaalde religie.

Sofrologie heeft me geleerd om even rustig te zitten en aan mijn lichaam en mijn geest te concentreren, daarnaast moet je ook soms heel actief actie ondernemen en terug de losgelaten energie laten integreren. Dat is de bedoeling om de geest en het lichaam in harmonie te brengen. Ik heb geleerd om gedurende de dag als ik moe, gestresseerd of zenuwachtig ben, even mijn pauzeknop in te drukken en van mijn lichaam en mezelf bewust te worden. De technieken vind ik niet moeilijk en overal toepasbaar.

Sareh

Wat me vanaf de start aansprak, was dat er geen psychotherapeutische analyse werd gemaakt van hoe mijn verleden invloed zou kunnen hebben op mijn huidige probleem en dat er niet gestart werd met de opdracht om me neer te leggen en ‘volledig te ontspannen’ want precies dat ‘volledig ontspannen’ was wat ik niet meer kon.

Carlijne

Even een mailtje om te zeggen dat de sessies bij jou me echt hebben geholpen, ik slaap nu al maanden als een roosje, kan nare toestanden op het werk heel goed van me afzetten (en er goed op reageren!) en heb een veel groter gevoel van controle over mijn leven!

Elke

Zij leerde me hoe te ontspannen, maar niet alleen dat. Zij leerde mij om voor mezelf op te komen en hoe ik best kon reageren in conflictsituaties. Ik heb de problemen op het werk kunnen oplossen door haar raadgevingen te gebruiken en ik ben al anderhalf jaar van mijn slapeloosheid verlost. Ik kan deze methode aan iedereen aanraden die last heeft van stress of die zich niet goed in zijn vel voelt.

An.

Ik ben mij meer bewust geworden van het feit dat ik op tijd moet leren stoppen, ook eens neen moet leren zeggen en beter naar mijn lichaam moet luisteren. Daardoor heb ik meer energie tijdens mijn werk en rest er mij ’s avonds ook nog de fut om eens te genieten van het “samenzijn” met mijn gezin , partner , vriend…

Christel

Achtergrond sofrologie

De Caycediaanse sofrologie is een discipline die iedereen kan helpen om een sereen bewustzijn te ontwikkelen. Ze gebruikt de relaxatie als basis maar reikt ook technieken aan om het lichaam en de geest te activeren. M.a.w. Je doet zowel fysieke als mentale oefeningen om je lichaam gezond te maken en je gedachten te sturen.

Dr. Alfonso Caycedo is de grondlegger van de sofrologie. De trainingsmethode is gebaseerd op de wetenschap van het bewustzijn en dankzij de jarenlange studie ontstaan. Sofrologie is uitgegaan van de observatie en de studie van het bewustzijn. Je vertrekt vanuit je lichaamservaring en gaandeweg word je je bewust van het verband tussen je lichaam en je geest en hoe dit je levenswijze beïnvloed.

Het doel van sofrologie is dan ook om evenwicht te vinden tussen de twee en meer positieve gewoonten te kweken. Het nuttige aan de oefenmethode is dat je je negatieve gevoelens leert kanaliseren en je krachten benut om de dagelijkse stress te beheersen. Wie regelmatig sofrologie doet, wordt stilaan sterker en kan gemakkelijker het hoofd bieden aan moeilijke situaties.

Nieuwsbrief